Inschrift

The in-of inscription – a very basic yet complex prefix-is not the “in”-of inside but the “in”- of into. It is a place-seeking, not a place-being, “in”. Inscriptive gestures can be thought of as gestures that write something into a place. They create place or place-ness out of something
that is both a no-where and a no-thing – actions of linguistic mark-making themselves.

(The Inscription of Gesture: Inward migrations in Dance, Sally Ann Ness)

Alexander Vantournhout over Screws, Through the Grapevine en Inschrift (in Engels)

Live-dans wordt vaak als iets efemeers of vluchtigs beschouwd, net omdat het in het nu plaatsvindt. “Performance’s only life is in the present. Performance cannot be saved, recorded, documented, or otherwise participate in the circulation of representations of representations: once it does so, it becomes something other than performance,” stelt Peggy
Phelan in de openingsregels van haar vaak geciteerde essay ‘The Ontology of Performance‘.


Bewegingen komen en gaan, ze verdwijnen op het moment dat ze verschijnen, zonder materiële sporen achter te laten. Er zijn alleen de sporen in het geheugen van de toeschouwers. Inschrift gaat de confrontatie aan met deze sporen-loos-heid door middel van de opzettelijke productie van afdrukken, of indextekens die aangeven dat er beweging aan voorafging. Dit alles zonder dat de ‘sporen’ steeds een letterlijke afspiegeling zijn van de beweging zoals bijvoorbeeld voetafdrukken dat zijn. Verder wil Inschrift ook onderzoeken hoe ‘ingegraveerde momenten’ ook ongedaan gemaakt of ‘uitgewist’ kunnen worden.


Niet alleen de antithetische relatie tussen dans en schrijven staat hier centraal. Er is ook een bredere (politieke) context. Zo worden per definitie bewegingen gecontroleerd, vooral aan de grenzen, en wordt getracht ze zichtbaar te maken en te registreren. Dit lokt tegenbewegingen uit waarbij men onzichtbaar probeert te bewegen, zonder sporen achter te laten – alsof men wil dansen of bewegen enkel in het hier en nu.

Creatie: najaar 2021
Coproductie: tbc

Alexander Vantournhout & Emmi Väisänen over Inschrift
Bestanden
Dossier

not standing

Alexander Vantournhout
  • Genre: Dans
  • Wereldpremière: najaar '21
  • Beschikbaarheid: '21-'22
  • Regie: Alexander Vantournhout
  • Creatie & uitvoering: Emmi Väisanen, Kim Anankwaa, Aymarà Parola, Philomène Authelet, Astrid Sweeney en Noémi Devaux
  • Artistieke assistentie: Rudi Laermans & Sébastien Hendrickx
  • Lichtontwerp: Harry Cole

Kalender


Datum Groep Productie Locatie Organisatie
Er zijn geen evenementen in deze maand