De Stijle Want

De Stijle Want is gekend om zijn typische charmante en absurd-humoristische animaties. Het kleine tentje laat een beperkt aantal personen per opvoering toe, maar de echte ambiance gebeurt natuurlijk ook buiten het tentje. De Master of Ceremonie zorgt alvast voor de nodige animo aan de ingang.

Bezoekers worden naar binnen gelokt en komen verwonderd, lachend, met veel plezier weer naar buiten. Wat er juist gebeurt, is een mysterie en iedereen wil het graag weten.

Elke voorstelling duurt +/- 140 seconden, maar staat garant voor een onvergetelijke ervaring.


Kalender